PL   

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW NA TEMAT ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH

 

Od 6 września do 22 grudnia 2021 roku w naszej szkole będą się odbywały zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV,V,VII,VIII z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Podstawą uczestnictwa w w/w zajęciach jest deklaracja rodzica.