PL   

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

Zdalne lekcje

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13 grudnia w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia lekcyjne w naszej szkole w dniach od 20.12.2021- 22.12.2021oraz 03.01.2022-05.01.2022 odbywać się będą w sposób zdalny zgodnie z poniższym planem lekcji.

Plan lekcji kl. VIII w dniach 20.12.2021-22.12.2021  oraz 03.01.2022-05.01.2022

lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1

800-830

j. polski   ( zoom)

religia  (e-mail )

fizyka ( e-mail )

2

845-915

fizyka ( zoom)

j. polski ( zoom)

w-f ( zoom)

3

940-1010

historia ( zoom)

kółko przedmiotów humanistycznych

( e-mail )

j. niemiecki

(zoom)

4

1040-1110

j. angielski ( zoom)

edb ( e-mail )

j. polski ( zoom)

5

1135-1205

matematyka ( zoom)

matematyka ( zoom)

wos ( e-mail )

6

1230-1300

chemia ( zoom)

geografia ( zoom)

kółko matematyczne

( e-mail )

7

1320-1350

w-f ( e-mail )

godź. wych ( e-mail )

w-f ( e-mail )

8

1410-1440

informatyka I gr                ( zoom)

informatyka II gr              ( zoom)

 

 

Plan lekcji kl. VII w dniach 20.12.2021-22.12.2021  oraz 03.01.2022-05.01.2022

lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1

800-830

chemia ( zoom)

j. polski ( zoom)

j. polski ( zoom)

2

845-915

muzyka ( e-mail )

j. polski ( zoom)

matematyka ( zoom)

3

940-1010

j. niemiecki ( zoom)

matematyka  ( zoom)

historia ( zoom)

4

1040-1110

j. polski ( zoom)

geografia ( e-mail )

fizyka ( e-mail )

5

1135-1205

plastyka ( e-mail )

kółko przedmiotów mat-przyr. ( e-mail )

godz. wych (e-mail)

6

1230-1300

fizyka ( zoom)

j. angielski  ( zoom)

j. angielski ( zoom)

7

1320-1350

informatyka ( zoom)

religia ( e-mail )

wdż  ( e-mail )

8

1410-1440

religia ( e-mail )

 

w-f  ( e-mail )

 

Plan lekcji kl. V w dniach 20.12.2021-22.12.2021  oraz 03.01.2022-05.01.2022

lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1

800-830

muzyka ( e-mail )

j. polski ( zoom)

j. polski ( zoom)

2

845-915

j. polski ( zoom)

matematyka ( zoom)

j. polski ( zoom)

3

940-1010

matematyka ( zoom)

religia ( e-mail )

j. angielski ( zoom)

4

1040-1110

w-f ( e-mail )

historia ( zoom)

w-f ( zoom)

5

1135-1205

biologia ( zoom)

j. angielski ( zoom)

religia ( e-mail )

6

1230-1300

plastyka ( e-mail )

technika ( e-mail )

 

7

1320-1350

 

informatyka ( zoom)

 

 

Plan lekcji kl. IV w dniach 20.12.2021-22.12.2021  oraz 03.01.2022-05.01.2022

lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1

800-830

muzyka ( e-mail )

matematyka ( zoom)

matematyka ( zoom)

2

845-915

przyroda ( zoom)

j. angielski                   ( zoom)

j. polski ( zoom)

3

940-1010

j. polski ( zoom)

technika ( e-mail )

religia ( e-mail )

4

1040-1110

w-f ( e-mail )

j. polski ( zoom)

w-f ( zoom)

5

1135-1205

historia ( zoom)

informatyka ( zoom)

przyroda ( zoom)

6

1230-1300

plastyka ( e-mail )

religia ( e-mail )

wdż ( e-mail )

 

Plan lekcji kl. III w dniach 20.12.2021-22.12.2021  oraz 03.01.2022-05.01.2022

lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1

800-830

nz ( zoom)

nz ( zoom)

nz ( zoom)

2

845-915

nz ( zoom)

nz ( zoom)

nz ( zoom)

3

940-1010

muzyka ( e-mail )

nz ( zoom)

w-f ( e-mail )

4

1040-1110

religia ( e-mail )

religia ( e-mail )

 

5

1135-1205

w-f ( zoom)

kółko artystyczno-teatralne

( e-mail )

 

6

1230-1300

 

informatyka ( zoom)

 

 

Plan lekcji kl. II w dniach 20.12.2021-22.12.2021  oraz 03.01.2022-05.01.2022

lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1

800-830

nz ( zoom)

 nz ( zoom)

w-f ( e-mail )

2

845-915

nz ( zoom)

nz ( zoom)

nz ( zoom)

3

940-1010

nz ( zoom)

w-f ( zoom)

nz ( zoom)

4

1040-1110

informatyka ( zoom)

nz ( zoom)

religia ( e-mail )

5

1135-1205

j. angielski ( zoom)

 

 

6

1230-1300

ćwiczenie kreatywności i aktywności

( e-mail )

 

 

 

Plan lekcji kl. I w dniach 20.12.2021-22.12.2021  oraz 03.01.2022-05.01.2022

lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1

800-830

 informatyka ( zoom)

nz ( zoom)

nz ( zoom)

2

845-915

nz ( zoom)

nz ( zoom)

nz ( zoom)

3

940-1010

nz ( zoom)

nz ( zoom)

nz ( zoom)

4

1040-1110

kółko artystyczno-

teatralne

( e-mail )

 w-f  ( zoom)

nz ( zoom)

5

1135-1205

religia ( e-mail )

religia ( e-mail )

j. angielski  ( zoom)

 

W czasie nauki zdalnej dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła umożliwia opiekę świetlicową na wniosek rodzica.