PL   

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

Klasa 4

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

W-f

J. polski

J. polski

Plastyka

J. polski

2.

850-935

W-f

Technika

J. polski

Muzyka

Matematyka

3.

940-1025

Matematyka

J. angielski

Religia

Historia

Przyroda

4.

1040-1125

J. polski

Matematyka

Matematyka

Ćw. kreatyw.

i aktywności

j. angielski

5.

1135-1220

Przyroda

Religia

W-f

Godz. wych.

W-f

6.

1230-1315

 

W.D.Ż (I sem)

J. angielski

Informatyka

 

7.

1320-1405