PL   

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

20.04.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 Przypominamy, że jutro (środa 20.04.2022 r.) jest dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony na początku roku szkolnego. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekunczo-wychowawczych dla uczniów którzy zadeklarowali wcześniej taką potrzebę.