PL   

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

Aktualności

 Informacja dla uczniów i rodziców !

Harmonogram zajęć hybrydowych 17.05.2021r. – 28.05.2021r.

 

Data

Klasy uczące się stacjonarnie

Klasy uczące się zdalnie

17.05.2021r.

VIII + IV

VI + VII

18.05.2021r.

VIII + VI

IV + VII

19.05.2021r.

VIII + VII

IV + VI

20.05.2021r.

VIII + IV

VI + VII

21.05.2021r.

VIII + VII

IV + VI

24.05.2021r.

VIII + VI

IV + VII

25.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.05.2021r.

27.05.2021r.

28.05.2021r.

VI + VII

VIII + IV


  Uczniom i rodzicom przypominamy obowiązujący plan lekcji

Kl. I sp

Nr. lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

-

Nz

Nz

Nz ( w-f )

Nz ( w-f )

2

Nz ( inf.)

Nz

Nz

Nz ( w-f )

Nz

3

Nz

Nz

Nz

Nz

Nz

4

Nz

Kółko artystyczne

Religia

Nz

Nz

5

Nz

j. angielski

-

-

j. angielski

6

Religia

-

-

-

 

 

Kl. II sp

Nr. lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

      Piątek

1

Religia

W-f

Nz

Muzyka

-

2

Nz

W-f

Nz

Nz

J. angielski

3

Nz

Nz

Informatyka

Nz

Nz

4

 

Nz

J. angielski

Kółko artystyczne

Nz

5

 

Nz

Religia

W-f

Nz

6

 

Nz

 

 

 

 

Kl. III sp

Nr. lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

J. angielski

Nz ( inf )

Nz ( w-f )

Nz

Nz

2

Nz

Nz

Nz ( w-f )

Nz

Nz

3

Nz ( w-f )

Nz

Nz

Nz

Nz

4

Nz

Religia

Nz

Nz

Nz

5

 

Kółko artystyczne

Ćw. kreatyw.

i aktywności

J. angielski

 

6

 

 

Religia

 

 

 

Kl. IV sp

Nr. lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

W-f

J. polski

J. polski

Plastyka

J. polski

2

W-f

Technika

J. polski

Muzyka

Matematyka

3

Matematyka

J. angielski

Religia

Historia

Przyroda

4

J. polski

Matematyka

Matematyka

Ćw. kreatyw.

i aktywności

j. angielski

5

Przyroda

Religia

W-f

Godzina wych.

W-f

6

 

W.D.Ż(I sem)

J. angielski

Informatyka

 

 

  Kl.VI sp

Nr. lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

J. polski

J. polski

J. polski

J. polski

Matematyka

2

Religia

J. polski

Geografia

J. angielski

J. polski

3

Historia

Religia

Historia

Muzyka

W-f

4

J. angielski

J. angielski

Informatyka

Matematyka

W-f

5

Matematyka

Matematyka

Biologia

Godzina wych.

 

6

W-f

Technika

W-f

 

 

7

Plastyka

W.D.Ż(I sem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. VII sp

Nr. lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Biologia

Religia

Matematyka

Matematyka

Chemia

2

J. polski

J. polski

Religia

Geografia

J. polski

3

Chemia

J. polski

J. niemiecki

Muzyka

W-f

4

Fizyka

Matematyka

J. polski

J. polski

W-f

5

Historia

Godzina wych.

Historia

Biologia

Matematyka

6

W-f

Geografia

W-f

J. niemiecki

J. angielski

7

Plastyka

Fizyka

j. angielski

J. angielski

 

8

Inform.

 I gr.

 

Inform. IIgr.

Dor.zaw 1 sem.

WDŻ 2 sem

 

 

Kl. VIII sp

Nr. lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

WOS

EDB

W-f

WOS

J. polski

2

Chemia

Matematyka

Matematyka

Matematyka

J. niemiecki

3

J. polski

Matematyka

Geografia

J. polski

Historia

4

Matematyka

J. polski

Fizyka

J. polski

Chemia

5

W-f

Historia

J. angielski

J. niemiecki

Godzina wych.

6

Fizyka

Biologia

Inform.

J. angielski

Geografia

7

Religia

J. angielski

W-f

Dor. zaw. Isem

 

8

 

 

Religia

W-f

 

 

 

Dowóz dzieci na zajęcia hybrydowe odbywać się będzie na takich samych zasadach jak przed pandemią.

 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dzień 03.05.2021 r. jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Od dnia 04.05.2021 r. uczniowie klas I-III mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w formie stacjonarnej według obowiązującego planu lekcji.

 


 

Załączone pliki

Strona:  1 2 3 4 ... 13 »  (wszystkich: 127) Na stronie: